Rulleramp har som formål og utvikle nye undervisningsmetoder som skal fremme
- økt motivasjon
- relevant undervisning
- mer og bedre læring

Nye tider krever nye metoder. Skolen har utfordringer når det gjelder frafall av elever som ikke fullfører videregående opplæring. Rulleramp integrerer kunnskap fra kunstfag i undervisningen av realfag.

Erfaringer viser at undervisningen da oppleves som langt mer relevant og praksisnær for elevene. Metodene utvikles i samarbeid med FOU miljø.

Andre produkter
Foruten undervisningsmetoder til den offentlige skolen skreddersyr vi undervisningsopplegg til andre institusjoner og tilbyr kurs innen teater, drama og tekstutvikling.

Pilotprosjekt
Bedriftens pilotprosjekt Rullerampen, som skal gjennomføres våren 2010 er å utvikle en metode for elever på ungdomstrinnet som ved hjelp av teater og improvisert skriving kan gi elevene nye verktøy i sitt skrivearbeid.

Metoden inneholder:
− Dagskurs for lærere
− Dagskurs for elever på ungdomstrinnet
− Foredrag

Metoden utvikles i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Våren 2010 skal Rullerampen ut til 22 skoler i Tromsø kommune. I august 2010 vil det foreligge en evaluering av metoden samt en artikkel.

Kompetanse
Rullerampleder Rebekka Brox Liabø:
Rebekka er født og oppvokst i Kristiansund.
Hun har utdanning fra Høgskolen i Tromsø (pedagogikk og drama) og universitetet i Tromsø (2 år forfatterstudie).

Rebekka har lang erfaring fra kulturarbeider i kulturskole, skole og det frie teatermiljøet. Hun har de siste 10 årene jobbet som dramapedagog, teater instruktør og som kunstner i Den kulturelle skolesekken. De 4 siste årene har hun vært ansatt som Fagsenterleder for scenekunst ved KULTA.

Hun er nå daglig leder for bedriften Rulleramp.

Kontakt Rulleramp
Rulleramp
Rebekka Brox Liabø
Krognessveien 34
9006 Tromsø

Telefon: 932 29 714
Mail: rebekka@rulleramp.no